Visual Systems

Wspomagamy zarządzanie nieruchomościami

Produkty i usługi dla zarządców

Produkty

Czynsze

Czynsze

Program Czynsze wspiera dział finansowy zarządcy.
Administrator

Administrator

Program Administrator wspiera dział techniczny zarządcy oraz obsługę wspólnot mieszkaniowych.

Program Czynsze

Zarządzanie kontami właścicieli i najemców nieruchomości

VS Czynsze jest programem wspierającym pracę działów księgowości i windykacji. Zawiera informacje o właścicielach lub najemcach nieruchomości, tytułach prawnych do władania, elementach opłat i zdarzeniach finansowych. Funkcje programu:


 • naliczanie należności za zajmowany lokal na podstawie cenników
 • księgowanie wpłat, w tym na podstawie zbiorczych wyciągów bankowych
 • wystawianie faktur i faktur korygujących
 • prowadzenie rejestru VAT
 • naliczenie odsetek i windykacja zaległych należności
 • współpraca z programami finansowo-księgowymi firm Mikroplan i Symfonia
 • współpraca z programami bankowymi
 • sporządzenie sprawozdań, zestawień i innych raportów

Program Administrator

Zarządzanie nieruchomościami i wspólnotami mieszkaniowymi

VS Administrator jest programem wspomagającym zarządzanie nieruchomościami i wspólnotami mieszkaniowymi. W jego skład wchodzą następujące elementy:


Nieruchomości

Podstawowe informacje dla zarządcy to ewidencja nieruchomości i ich właścicieli. Program wykonuje zadania:

 • Opisuje nieruchomości na podstawie identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego TERC oraz danych z księgi wieczystej.
 • Rejestruje wymiary, wyceny, wyposażenie techniczne.
 • Zlicza w budynkach liczbę i powierzchnię lokali.
 • Prowadzi książkę obiektu budowlanego.
 • Rejestruje osoby władające nieruchomościami oraz utworzone przez nie wspólnoty.
 • Rejestruje umowy.
 • Tworzy raporty na podstawie zdefiniowanych szablonów.
 • Rejestruje dokumenty elektroniczne.
Wspólnoty mieszkaniowe

Zarządca przygotowuje uchwały oraz zebrania wspólnot mieszkaniowych. Program wykonuje zadania:

 • Rejestruje zebrania.
 • Sporządza dokumentację i korespondencję dotyczącą zebrań.
 • Przygotowuje uchwały.
 • Rejestruje głosowania nad uchwałami.
 • Pilnuje terminów zebrań i głosowań.
 • Rejestruje wnioski składane przez członków wspólnoty mieszkaniowej.
 • Rejestruje zadania wykonywane na rzecz wspólnoty mieszkaniowej.
 • Przygotowuje pisma.
 • Tworzy raporty na podstawie zdefiniowanych szablonów.
 • Rejestruje dokumenty elektroniczne.
Roboty budowlane

Zarządca dba o stan techniczny nieruchomości wykonując bieżącą konserwację części wspólnych oraz zlecając remonty. Program wykonuje zadania:

 • Rejestruje zgłoszenia awarii.
 • Przygotowuje zlecenia robót budowlanych w zakresie konserwacji bieżącej i remontów.
 • Ewidencjonuje i dzieli koszty.
 • Pilnuje terminów wykonania robót.
 • Tworzy raporty na podstawie zdefiniowanych szablonów.
 • Rejestruje dokumenty elektroniczne.
Zadania

Działania pracowników firmy można nadzorować. Program wykonuje zadania:

 • Rejestruje i dekretuje zadania.
 • Pilnuje terminów realizacji.
 • Tworzy raporty na podstawie zdefiniowanych szablonów.
 • Rejestruje dokumenty elektroniczne.
Kalendarz

Działania pracowników firmy wykonywane są w ramach czasowych. Program wykonuje zadania:

 • Wyświetla w graficzny sposób terminy:
  • zebrań wspólnot mieszkaniowych
  • realizacji wniosków wspólnot mieszkaniowych
  • zakończenia zgłoszeń awarii
  • wykonania zleconych robót
 • Rejestruje zadania przypisane do pracownika na zasadzie osobistego kalendarza.
Pisma

Zarządca prowadzi korespondencję z władającymi zarządzanymi nieruchomościami. Program wykonuje zadania:

 • Rejestruje autora, treść i adresatów pism.
 • Rejestruje treść pism.
 • Rejestruje wysłanie pism.

Usługi

Wspomaganie

Profesjonalne wspomaganie zarządzania nieruchomościami

Naszą zawodową specjalnością jest tworzenie i opieka nad systemami infomatycznymi używanymi przez zarządców wspólnot mieszkaniowych, towarzystwa budownictwa społecznego, spółdzielnie mieszkaniowe i inne jednostki zarządzające lokalami.
Rozliczanie

Rozliczanie zużycia wody i kosztów gospodarowania odpadami

Rozliczamy także zużycie wody i koszty gospodarowania odpadami w lokalach oraz przygotowujemy niezbędne wydruki dla właściciela lub zarządcy budynku.

Kontakt

Visual Systems S.C. Adam Ostrowski Piotr Solich

ul. Wincentego Kadłubka 41
71-524 Szczecin

Email: zostaw wiadomość
Email: zgłoś odczyty wodomierzy